Saturday, September 20, 2014

Icard Notice

                    
                                                                               Date : 19.09.2014
Students are requested to collect  their Library cum Institute Identity Card  from Library office room.
B.TECH  STUDENTS

SL NO.

NAME OF THE STUDENTS

BORR. NO

SCHOLAR NO.

01

KISHOR KALITA

B1824

13-1-3-079

02

RAHUL TALREJA

B1833

13-1-3-088

03

AVILASH SINGH

B1841

13-1-3-096

04

MEDHAVI

B1929

13-1-4-094

05

ATHMAKUR. SRIVANI

B1933

13-1-4-098

06

KANWAL CHOWDHURY

B1992

13-1-5-042

07

RIDDHI MOHAN BORA

B1766

13-1-3-009

08

NILUTPAL BORAH

B1762

13-1-3-005

09

RAHUL DAS BARUAH

B1761

13-1-3-004

10

AMAN BANSAL

B1665

13-1-2-025

11

ABHISHEK MUKHERJEE

B1850

13-1-4-004


M.TECH  STUDENTS

SL NO.

NAME OF THE STUDENTS

BORR. NO

SCHOLAR NO.

01

ACHU V

M460

13-21-405


 PH.D   STUDENTS

SL NO.

NAME OF THE STUDENTS

BORR. NO

SCHOLAR NO.

01

TH CHINGKHEIWGAMBA MEETEI

P259

14-3-03-107


              
    
Librarian  
                           Central Library,  NIT Silchar
                                                               ...

Thursday, September 18, 2014

Icard Notice                                                                                           
                                                                                              Date :  18.09.2014
Students are requested to collect  their Library cum Institute Identity Card  from Library office room.
B.TECH  STUDENTSSL NO.NAME OF THE STUDENTSBORR. NOSCHOLAR NO.01GHUFRAN ALAM SIDDIQUIB174613-1-2-11602SUDHEER KUMAR RAIB172813-1-2-09503PANKAJ RAOB180713-1-3-06104RAKESH AOUCHREB203813-1-6-00105VIRENDRA AHIRWARB208113-1-6-05706ABHISHEK GAURAVB180913-1-3-06307SAMARPAN SAMAJDARB181213-1-3-06708BIJOY JYOTI SAIKIAB181513-1-3-07009SHUBHAM KUMARB105512-1-2-05910RAJU KUMARB170713-1-2-07311ABHISHEK SHARMAB172713-1-2-09412DIBYENDU SARKARB172913-1-2-09613VIKRANT KUMARB173513-1-2-10514ABHINAV RAJB174713-1-2-11715SHYAM SUNDER KAUSHIKB168113-1-2-04216HARIBOL YADAVB168213-1-2-04417MANISH ANANDB211513-1-2-01818YASHASH GAURAVB182213-1-3-077
Librarian
Central Library,  NIT Silchar